Dana 7. studenoga 2022. godine održana je 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 15,00 sati u velikoj vijećnici u Belom Manastiru, zgradi P+8, Imre Nagya 2, na I katu.

Na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira, Gradsko vijeće razmotrilo je i usvojilo stanje sigurnosti na području Grada Belog Manastira za vremensko razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022. godine i 1. travnja do 30. lipnja 2022. godine, te dalo suglasnost na Izmjenu Statuta Baranjske razvojne agencije Grada Belog Manastira.

Na istoj sjednici Gradsko vijeće je donijelo Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira, te izmjene i dopunu Odluke o socijalnoj skrbi.

Gradsko vijeće je razmotrilo i usvojilo Odluku o isplati jednokratnog energetskog dodatka korisnicima mirovine te Program poticanja razvoja malog gospodarstva na području Grada Belog Manastira u 2022. godini i Odluku o pristupanju Grada Belog Manastira Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju – dokumentu gradonačelnika gradova Europe o provedbi mjera za pravedniju i klimatski neutralnu Europu.

Pored navedenog, Gradsko vijeće je razmotrilo i usvojilo Odluku o osnivanju prava služnosti za izgradnju građevine: Kabel KB 10(20) kV TS Beli Manastir 26 – TS Beli Manastir 5 – TS Beli Manastir 6 i Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Belog Manastira u 2022. godini.

Navedeni akti doneseni na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 9/22, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content