Dana 30. studenoga 2022. godine održana je 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 14,00 sati u velikoj vijećnici u Belom Manastiru, zgradi P+8, Imre Nagya 2, na I katu.

Na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2023. godinu sa projekcijom za 2024. i 2025. godinu, Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2023. godinu, Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu za područje Grada Belog Manastira, Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu te Plan utroška sredstava od prodaje kuća ili stanova u državnom vlasništvu na području Grada Belog Manastira za 2023. godinu.

Na istoj sjednici Gradsko vijeće je donijelo izmjene Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Belog Manastira, Godišnji plan davanja koncesija na području Grada Belog Manastira za 2023. godinu, Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Beli Manastir te Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Grada Belog Manastira u 2022. godini i Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2023. godinu.

Pored navedenog, Gradsko vijeće je razmotrilo i usvojilo Izvješće gradonačelnika Grada Belog Manastira o utrošku tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 01.07. do 30.09.2022. godine.

Navedeni akti doneseni na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 10/22, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content