Dana 21. prosinca 2022. godine održana je 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 15,00 sati u vijećnici u Grada Belog Manastira, Kralja Tomislava 53.

Na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o trećim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2022. godinu sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu, Izmjenu Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2022. godinu i Izmjenu Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu za područje Grada Belog Manastira.

Na istoj sjednici Gradsko vijeće je donijelo Program javnih potreba u kulturi za 2023. godinu, Program javnih potreba u sportu za 2023. godinu i Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Beli Manastir u 2023. godini.

Pored navedenog, Gradsko vijeće donijelo je Program rada Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za 2023. godinu i Odluku o donošenju Godišnjeg plana upravljanja imovinom Grada Belog Manastira za 2023. godinu.

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o osnivanju prava služnosti za izgradnju kabelske kanalizacije EKI_31_ Beli Manastir, Ulica kralja Petra Krešimira IV., Zaključak o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Beli Manastir u 2023. godini i Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića “Cvrčak” Beli Manastir.

Navedeni akti doneseni na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 11/22, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content