Dana 28. srpnja 2021. godine održana je 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 13,00 sati u velikoj vijećnici u Belom Manastiru, zgradi P+8, Imre Nagya 2, na I. katu.

Na 2. sjednici Gradskog vijeća prisegnuli su gradonačelnik Grada Belog Manastira Tomislav Rob i njegova zamjenica iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine Svetlana Žarković.

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Belog Manastira unutar Mjere 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. kroz projekt “Nastavno-sportski centar Šećerana”, odluke o korištenju prostorija Društvenog doma Šumarina i poslovnih prostora Društvenog doma Branjin Vrh, te Odluku o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi i Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini označenoj kao k.č.br. 3379/2 u k.o. Beli Manastir.

Nadalje, Gradsko vijeće raspisalo je javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira, te izmijenilo Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Belog Manastira, kao i Odluku o dodjeli sredstava Proračuna Grada Belog Manastira političkim strankama.

Pored navedenog, Gradsko vijeće razmotrilo je i usvojilo Izvješće o radu gradonačelnika Grada Belog Manastira za razdoblje 01.01. do 30.06.2021. godine, izvješća gradonačelnika Grada Belog Manastira o utrošku tekuće proračunske pričuve za ožujak, travanj, svibanj i lipanj 2021. godine, obavijesti o stanju sigurnosti na području Grada Belog Manastira za vremensko razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. godine i od 1. travnja do 30. lipnja 2021. godine Policijske postaje Beli Manastir, kao i izvješća o radu i financijskom poslovanju u 2020. godini: Baranjske razvojne agencije Grada Belog Manastira, Centra za kulturu Grada Belog Manastira, Dječjeg vrtića “Cvrčak” Beli Manastir, Gradske knjižnice Beli Manastir, Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Belog Manastira, Umjetničke škole Beli Manastir i Zajednice športskih udruga Grada Belog Manastira.

Na istoj sjednici Gradsko vijeće imenovalo je Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Belog Manastira, članove Gradskog vijeća Grada Belog Manastira u Skupštinu Zajedničkog vijeća općina Vukovar, razriješilo i imenovalo jednog člana Odbora za pitanja i zaštitu nacionalnih manjina, te donijelo izmjene Rješenja o imenovanju Odbora za gospodarstvo.

Pored svega navedenog, Gradsko vijeće dalo je prethodnu suglasnost na Prijedlog Statuta Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Belog Manastira i prihvatilo Izvješće trgovačkog društva Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir o naplaćenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj u razdoblju srpanj-prosinac 2020. godine

Navedeni akti doneseni na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 8/21, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content