Dana 15. ožujka 2024. godine održana je 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 16,00 sati u vijećnici u Grada Belog Manastira, Kralja Tomislava 53.

Na 24. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Belog Manastira, Odluku o otpisu potraživanja Grada Belog Manastira za 2023. godinu, Odluku o rashodovanju osnovnih sredstava i sitnog inventara za 2023. godinu i Odluku o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Belog Manastira.

Pored navedenog, Gradsko vijeće donijelo je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu u Gradskoj upravi Grada Belog Manastira, te je dalo suglasnost za sklapanje ugovora o nabavi u provedenom postupku jednostavne nabave javnim prikupljanjem ponuda radova na održavanju nerazvrstanih cesta za Grupu 1 – Radovi na gornjem ustroju.

Gradsko vijeće razmotrilo je i usvojilo Izvješće o izvršenju Programa građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Grada Belog Manastira za 2023. godinu, Izvješće gradonačelnika Grada Belog Manastira o utrošku tekuće proračunske zalihe za razdoblje od 01.10. do 31.12.2023. godine i Izvješće o radu gradonačelnika Grada Belog Manastira za razdoblje 01.07. – 31.12.2023. godine.

Navedeni akti doneseni na 24. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 2/24, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content