Dana 26. lipnja 2024. godine održana je 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 14,00 sati u vijećnici u Grada Belog Manastira, Kralja Tomislava 53.

Na 27. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o prvim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2024. godinu sa projekcijom za 2025. i 2026. godinu, Program potpora poljoprivredi na području Grada Belog Manastira za razdoblje od 2024. do 2026. godine, te Odluku o izmjenama Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Belog Manastira.

Pored navedenog, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o pokretanju postupka izrade Strategije zelene urbane obnove Grada Belog Manastira za razdoblje od 2025. do 2034. godine, te je dalo suglasnost za sklapanje okvirnog sporazuma u provedenom postupku javne nabave male vrijednosti usluge preventivne deratizacije i dezinsekcije na području Grada Belog Manastira, sklapanje ugovora o nabavi u provedenom postupku jednostavne nabave javnim prikupljanjem ponuda radova na asfaltiranju ulica na području Grada Belog Manastira, kao i suglasnost za sklapanje ugovora o javnoj nabavi u postupku javne nabave male vrijednosti punionica električnih automobila.

Na istoj sjednici Gradsko vijeće dalo je suglasnost na Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića “Cvrčak” Beli Manastir i Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Dječjeg vrtića ʺCvrčakʺ Beli Manastir. Također je Gradsko vijeće dalo suglasnost na Prijedlog Odluke o parcelaciji i procjeni vrijednosti kč.br. 467/2 dječji vrtić, dvorište u ulici Kralja Tomislava 61, Beli Manastir, na zahtjev Anke Gregoran, v.d. ravnateljice Doma za starije i nemoćne osobe Baranjsko sunce i na Prijedlog Odluke o ustupanju zgrade područnog vrtića u Belom Manastiru, Ulica kralja Tomislava 61 na idućih 10 godina, na Zahtjev Anke Gregoran, v.d. ravnateljice Doma za starije i nemoćne osobe Baranjsko sunce, bez davanja suglasnosti za daljnje kreditno zaduženje na ustupljenu zgradu.

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o osnivanju prava služnosti za izgradnju građevine: Transformatorska stanica TS 10/20)/0,4 kV Beli Manastir 40; Kabel KB 10(20) kV interpolacija za TS Beli Manastir 40; Niskonaponski KB NN rasplet iz TS Beli Manastir 40.

Navedeni akti doneseni na 27. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 5/24, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content