Dana 13. listopada 2021. godine održana je 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 13,00 sati u velikoj vijećnici u Belom Manastiru, zgradi P+8, Imre Nagya 2, na I. katu.

Na 3. sjednici Gradskog vijeća prisegnuo je zamjenik gradonačelnika Grada Belog Manastira Goran Hes.

Gradsko vijeće donijelo je Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine, te Odluku o drugim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu, kao i Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2021. godinu i Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu za područje Grada Belog Manastira.

Na istoj sjednici Gradsko vijeće je donijelo Odluku o II. izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Belog Manastira i Program poticanja razvoja malog gospodarstva na području Grada Belog Manastira u 2021. godini.

Pored navedenog, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Belog Manastira u 2021. godini, Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Belog Manastira i Odluku o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi.

Nadalje, Gradsko vijeće razmotrilo je i prihvatilo izvješća o radu i financijskom poslovanju u 2020. godini i to: Baranjske čistoće d.o.o. Beli Manastir, Baranjskog vodovoda d.o.o. Beli Manastir Poduzetničkog centra Beli Manastir d.o.o. u likvidaciji, Radio Baranje d.o.o. Beli Manastir, Stanouprave d.o.o. Beli Manastir i Turističke zajednice Baranje.

Pored navedenih izvješća, Gradsko vijeće je razmotrilo i prihvatilo Izvješće trgovačkog društva Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir o naplaćenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj u razdoblju siječanj – lipanj 2021. godine, odobrilo Program rada Savjeta mladih Grada Belog Manastira za 2022. godinu, te imenovalo Upravno vijeće Centra za kulturu Grada Belog Manastira.

Navedeni akti doneseni na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 10/21, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content