Dana 20. travnja 2022. godine održana je 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 14,00 sati u velikoj vijećnici u Belom Manastiru, zgradi P+8, Imre Nagya 2, na I. katu.

Na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira, Gradsko vijeće razmotrilo je i usvojilo Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2021. godinu, Odluku o otpisu potraživanja za 2021. godinu i Odluku o rashodovanju osnovnih sredstava i sitnog inventara za 2021. godinu, kao i Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2021. godinu i Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu za područje Grada Belog Manastira.

Na istoj sjednici Gradsko vijeće je donijelo Odluku o dopuni Odluke o osnivanju Poslovne zone Beli Manastir-Zapad, Odluku o dopuni Odluke o utvrđivanju udjela roditelja u cijeni koštanja Programa usluga Dječjeg vrtića “Cvrčak” Beli Manastir i Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Belog Manastira.

Gradsko vijeće imenovalo je ravnatelja Centra za kulturu Grada Belog Manastira, te dalo suglasnost na Odluku Školskog odbora Umjetničke škole Beli Manastir o iznosu participacije u školskoj godini 2022./2023.

Pored svega navedenog, Gradsko vijeće razmotrilo je i usvojilo Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Belog Manastira u 2021. godini, Izvješće o upravljanju objektom Društvenog doma Šumarina za 2021. godinu i Izvješće o upravljanju objektom Društvenog doma Branjin Vrh za 2021. godinu.

Navedeni akti doneseni na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 6/22, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content