Dana 27. rujna 2023. godine održana je 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 14,00 sati u vijećnici u Grada Belog Manastira, Kralja Tomislava 53.

Na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira, Gradsko vijeće donijelo je Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine, kao i Odluku o izradi 4. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Belog Manastira i Odluku o izradi 3. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Belog Manastira.

Nadalje, Gradsko vijeće donijelo je Program poticanja razvoja malog gospodarstva na području Grada Belog Manastira u 2023. godini.

Na istoj sjednici Gradsko vijeće je donijelo Odluku o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi, Odluku o izmjenama Odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima Gradskog vijeća Grada Belog Manastira i njegovih radnih tijela, te je osnovalo i imenovalo Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Grada Belog Manastira.

Gradsko vijeće dalo je suglasnosti za izdavanje zadužnice kao jamstva za uredno izvršenje obveze osiguranja financiranja zatvaranja Gradskog odlagališta komunalnog otpada Beli Manastir u korist Republike Hrvatske i na sklapanje III. Aneksa Ugovora o dugogodišnjem zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Belog Manastira i revalorizaciji naknade za dugogodišnji zakup.

Pored navedenog, Gradsko vijeće razmotrilo je i usvojilo Izvješće gradonačelnika Grada Belog Manastira o utrošku tekuće proračunske zalihe za razdoblje od 01.04. do 30.06.2023. godine i izvješća o radu i financijskom poslovanju u 2022. godini od: Baranjske čistoće d.o.o. Beli Manastir, Baranjskog vodovoda d.o.o. Beli Manastir, Poduzetničkog centra Beli Manastir d.o.o. u likvidaciji, Radio Baranje d.o.o. Beli Manastir, Stanouprave d.o.o. Beli Manastir i Turističke zajednice Baranje.

Navedeni akti doneseni na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 10/23, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content