Dana 6. prosinca 2023. godine održana je 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 16,00 sati u vijećnici u Grada Belog Manastira, Kralja Tomislava 53.

Na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2024. godinu sa projekcijom za 2025. i 2026. godinu, kao i sljedeće programe: Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2024. godinu, Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu za područje Grada Belog Manastira, Program utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2024. godinu, Plan utroška sredstava od prodaje kuća ili stanova u državnom vlasništvu na području Grada Belog Manastira za 2024. godinu i Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Beli Manastir u 2024. godini.

Nadalje, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o gradskim porezima Grada Belog Manastira i Odluku o visini poreznih stopa poreza na dohodak Grada Belog Manastira.

Pored navedenog, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Javnog groblja Beli Manastir, Odluku o izmjenama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora, Odluku o kriterijima i pokazateljima učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom na području Grada Belog Manastira, te Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije i Proračun.

Na istoj sjednici, Gradsko vijeće donijelo je Zaključak o donošenju Plana djelovanja Grada Belog Manastira u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu, Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Grada Belog Manastira u 2023. godini i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, te je dalo suglasnost na odabir ekonomski najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti robe – podzemnih spremnika za komunalni otpad – 2 kompleta i odobrilo Program rada Savjeta mladih Grada Belog Manastira s financijskim planom za 2024. godinu.

Navedeni akti doneseni na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 12/23, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content