16. rujna 2019. godine

Dana 16. rujna 2019. godine održana je 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 13,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

Gradsko vijeće primilo je na znanje Izvješće Mandatne komisije povodom prestanka mandata preminulog člana Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Saše Šipeka i početka mandata zamjenice člana Gradskog vijeća Branke Burić Benak, nakon čega je vijećnica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Branka Burić Benak prisegnula i potpisala prisegu.

Gradsko vijeće donijelo je Program demografskih mjera , Odluku o socijalnoj skrbi i Pravilnik o stipendiranju studenata, te je usvojilo Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine.

Nadalje, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o osnivanju javne ustanove Javna profesionalna vatrogasna postrojba Baranja i Zaključak o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za Grad Beli Manastir.

Na istoj sjednici, usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o uključivanju Grada Belog Manastira u Projekt Osječko-baranjske županije “Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva”, Odluka o davanju koncesije za stjecanje prava obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Belog Manastira, Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Belog Manastira, kao i Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o radu u Gradskoj upravi Grada Belog Manastira, te Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Grada Belog Manastira za razdoblje od 2019.-2021. godine i Godišnji plan davanja koncesija na području Grada Belog Manastira za 2019. godinu. Odlukom o određivanju naziva ulice na k.č.br. 880 u k.o. Beli Manastir dosada neimenovanoj ulici određen je naziv: ʺ5. studenogaʺ.

Nadalje, osnovano je i imenovano Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Grada Belog Manastira, te je razriješen i imenovan član Povjerenstva za ravnopravnost spolova.

Pored navedenih akata, Gradsko vijeće dalo je suglasnost na odabir ekonomski najpovoljnije ponude u postupku javne nabave male vrijednosti radova na rekonstrukciji Gradskih bazena u Belom Manastiru i suglasnost za sklapanje sporazuma o financiranju nabave mobilnog reciklažnog dvorišta iz namjenskih sredstava za sanaciju Gradskog odlagališta komunalnog otpada u Belom Manastiru, kao i prethodnu suglasnost na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Dječjeg vrtića “Cvrčak” Beli Manastir.

Također, Gradsko vijeće je razmotrilo i prihvatilo izvješća o radu i financijskom poslovanju u 2018. godini i to: Baranjske čistoće d.o.o. Beli Manastir, Baranjskog vodovoda d.o.o. Beli Manastir Poduzetničkog centra Beli Manastir d.o.o., Radio Baranje d.o.o. Beli Manastir, Stanouprave d.o.o. Beli Manastir i Turističke zajednice Baranje, kao i obavijesti o stanju sigurnosti na području Grada Belog Manastira Policijske postaje Beli Manastir za vremensko razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019. godine i od 1. travnja do 30. lipnja 2019. godine, te izvješća gradonačelnika Grada Belog Manastira o utrošku tekuće proračunske pričuve za travanj, svibanj, lipanj i srpanj 2019. godine.

Navedeni akti doneseni na 22. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 8/19, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content