Dana 24. svibnja 2024. godine održana je 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 15,00 sati u vijećnici u Grada Belog Manastira, Kralja Tomislava 53.

Na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023. godine, te je prihvatilo Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu za područje Grada Belog Manastira i Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2023. godinu.

Pored navedenog, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o upravljanju i korištenju prostora Romskog kulturnog centra u Belom Manastiru, Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje okvirnog sporazuma u provedenom postupku javne nabave velike vrijednosti opskrbe električnom energijom za potrebe Grada Belog Manastira i Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi u provedenom postupku javne nabave male vrijednosti radova na izgradnji obiteljske kuće s dva stana.

Na istoj sjednici Gradsko vijeće donijelo je Odluku o davanju suglasnosti za nabavu polica za smještaj knjižnične građe, Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o I. izmjeni Statuta Gradske knjižnice Beli Manastir, te je prihvatilo Izvješće trgovačkog društva Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir o naplaćenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj u razdoblju siječanj – prosinac 2023. godine i Izvješće o utrošku tekuće proračunske zalihe za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2024. godine.

Navedeni akti doneseni na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 4/24, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content