21. svibnja 2020. godine

Dana 21. svibnja 2020. godine održana je 30. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 13,00 sati u velikoj vijećnici u Belom Manastiru, zgradi P+8, Imre Nagya 2, na I. katu.

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2019. godinu, Odluku o otpisu potraživanja za 2019. godinu i Odluku o rashodovanju osnovnih sredstava i sitnog inventara za 2019. godinu, te je usvojilo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2019. godinu i prihvatilo Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu za područje Grada Belog Manastira.

Na istoj sjednici Gradsko vijeće donijelo je Odluku o izradi Strategije upravljanja imovinom Grada Belog Manastira za razdoblje od 2020. do 2026. godine.

Gradsko vijeće usvojilo je izmjene Pravilnika o radu u Gradskoj upravi Grada Belog Manastira, te donijelo Odluku o otpisu potraživanja po osnovu najamnine za stanove u vlasništvu Grada Belog Manastira, Odluku o korištenju poslovnih prostora PEER centra i Odluku o dodjeli sredstava Proračuna Grada Belog Manastira političkim strankama.

Gradsko vijeće dalo je prethodnu suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Dječjeg vrtića ʺCvrčakʺ Beli Manastir, kao i suglasnosti na odluke Školskog odbora Umjetničke škole Beli Manastir za školsku godinu 2020./2021. i to o iznosu participacije i o cijeni drugog programa.

Pored navedenog, Gradsko vijeće razmotrilo je i usvojilo izvješća o radu i financijskom poslovanju u 2019. godini: Baranjske razvojne agencije Grada Belog Manastira, Centra za kulturu Grada Belog Manastira, Dječjeg vrtića “Cvrčak” Beli Manastir, Gradske knjižnice Beli Manastir, Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Belog Manastira, Umjetničke škole Beli Manastir, Zajednice športskih udruga Grada Belog Manastira, kao i Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Beli Manastir u 2019. godini, te izvješća gradonačelnika Grada Belog Manastira o utrošku tekuće proračunske pričuve za siječanj, veljaču, ožujak i travanj 2020. godine.

Navedeni akti doneseni na 30. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 5/20, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content