Dana 16. rujna 2020. godine održana je 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 13,00 sati u velikoj vijećnici u Belom Manastiru, zgradi P+8, Imre Nagya 2, na I. katu.

Gradsko vijeće donijelo je Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine i Odluku o drugim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu.

Također, Gradsko vijeće je razmotrilo i prihvatilo izvješća o radu i financijskom poslovanju u 2019. godini i to: Baranjske čistoće d.o.o. Beli Manastir, Baranjskog vodovoda d.o.o. Beli Manastir Poduzetničkog centra Beli Manastir d.o.o., Radio Baranje d.o.o. Beli Manastir, Stanouprave d.o.o. Beli Manastir i Turističke zajednice Baranje.

Pored navedenih izvješća, Gradsko vijeće je razmotrilo i prihvatilo Izvješće trgovačkog društva Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir o naplaćenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj u razdoblju siječanj – lipanj 2020. godine, kao i obavijesti o stanju sigurnosti na području Grada Belog Manastira Policijske postaje Beli Manastir za vremensko razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. godine i od 1. travnja do 30. lipnja 2020. godine, te izvješća gradonačelnika Grada Belog Manastira o utrošku tekuće proračunske pričuve za svibanj, lipanj i srpanj 2020. godine.

Na istoj sjednici usvojena je Odluka o izradi 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Belog Manastira, Odluka o izmjeni Odluke o hitnim mjerama potpore stanovništvu i pravnim subjektima na području Grada Belog Manastira, Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi, Odluka o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva spremnika za odvojeno prikupljanje otpada bez naknade i Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o korištenju poslovnih prostora PEER centra.

Pored navedenog, Gradsko vijeće donijelo je Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova, te je dalo suglasnost na Odluku o nabavi klavira Školskog odbora Umjetničke škole Beli Manastir.

Navedeni akti doneseni na 32. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u “Službenom glasniku Grada Belog Manastira”, broj: 8/20, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content