Dana 2. prosinca 2020. godine održana je 35. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 13,00 sati u velikoj vijećnici u Belom Manastiru, zgradi P+8, Imre Nagya 2, na I. katu.

Gradsko vijeće usvojilo je Odluku o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu, te Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2021. godinu i Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu za područje Grada Belog Manastira.

Nadalje, Gradsko vijeće donijelo je Strategiju upravljanja imovinom Grada Belog Manastira za razdoblje od 2020. – 2026. godine i Planski dokument “Beli Manastir Smart City 2020.- 2024.”, kao i Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Beli Manastir u 2021. godini.

Pored navedenog Gradsko vijeće je donijelo Zaključak o prihvaćanju prijedloga tuženika PROGRES d.d. u stečaju Beli Manastir za sklapanje nagodbe u parničnom postupku radi naplate potraživanja, te je dalo suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Cvrčak” Beli Manastir.

Navedeni akti doneseni na 35. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 11/20, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content