Na temelju članka 41. stavka 1. pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaju se korisniku zajamčene minimalne naknade što između ostalih troškova stanovanja uključuje i troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva.

Sukladno točki 5. Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave  za 2022. godinu (“Narodne novine”, broj: 104/22), visina naknade iznosi 1050,00 po korisniku.

Ovim putem pozivaju se korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da od 14. rujna 2022. godine podnesu pisani zahtjev za ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja u dijelu koji se odnosi na troškove ogrjeva. Sastavni dio obrasca zahtjeva koji je potrebno ispuniti su: Izjava korisnika zajamčene minimalne naknade da se grije na drva i IBAN računa na koji se uplaćuje zajamčena minimalna naknada.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji je dostupan na www.beli-manastir.hr ili svakim radnim danom u zgradi Gradske uprave, Kralja Tomislava 53, od 8 do 14 sati.

Uz zahtjev se podnosi : preslika važećeg Rješenja CZS o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu, obostrana preslika osobne iskaznice.

Zahtjev možete preuzeti ovdje.

Skip to content