Pozivaju se svi građani grada Belog Manastira da pošalju poticaje za dodjelu javnih priznanja Grada Belog Manastira i to Zlatne plakete “Sveti Martin” i Povelje Grada Belog Manastira do 5. listopada 2017. godine. Priznanja će se dodijeliti povodom Dana grada Belog Manastira, na blagdan svetog Martina, 11. studenog 2017. godine.
Zlatna plaketa Grada Belog Manastira “Sveti Martin” posebno je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja u svim područjima djelatnosti gospodarskog i društvenog života grada.
Povelja Grada Belog Manastira je odličje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetan doprinos u duhovnom i materijalnom razvoju grada, a dodjeljuje se u obliku svečane povelje.
Priznanja se mogu dodijeliti za zasluge u području gospodarstva, znanosti, odgoja i naobrazbe, zdravstva i socijalne skrbi, kulture, športa, tehničke kulture i drugih društvenih djelatnosti i aktivnosti. Poticaj za dodjelu ovih priznanja mogu dati svi građani, vijećnici, poduzeća i druge pravne osobe, ustanove i udruge građana.
Sve informacije o javnim priznanjima i poticaju nalaze se u tekstu javnog poziva, koji možete preuzeti ovdje.

Skip to content