Pozivaju se svi građani Grada Belog Manastira da pošalju poticaje za dodjelu javnih priznanja Grada Belog Manastira i to Zlatne plakete “Sveti Martin” i Povelje Grada Belog Manastira do 7. listopada 2019. godine. Priznanja će se dodijeliti povodom Dana Grada i blagdana Svetog Martina, 11. studenog 2019. godine. Sve informacije o javnim priznanjima i poticaju nalaze se u tekstu javnog poziva, koji možete preuzeti ovdje.