Gradsko vijeće Grada Belog Manastira dana 17. lipnja 2020. godine donijelo je Program dodjele bespovratnih sredstava poduzetništvu i obrtništvu kao pomoć gospodarstvu na području Grada Belog Manastira u ublažavanju posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19), objavljen u Službenom glasniku Grada Belog Manastira, broj 6/20.

Prijave na Javni poziv za dodjelu sredstava temeljem navedenog Programa zaprimaju se kontinuirano od dana objave Javnog poziva do najkasnije 1. rujna 2020. godine.

Prijava na Javni poziv mora sadržavati Zahtjev, ostale priložene obrasce kao i dokumentaciju propisanu člankom 7. Programa i točkom IV. Javnog poziva ( preslika Ugovora/Sporazuma sa HZZ-om o dodjeli financijskih sredstava temeljem mjere HZZ-a za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom ).

Dokumenti :

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetništvu i obrtništvu (COVID-19)

Program dodjele bespovratnih sredstava poduzetništvu i obrtništvu (COVID-19)

Zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetništvu i obrtništvu – Obrazac 1.

Izjava o prihvaćanju uvjeta iz Programa i broju stalno zaposlenih osoba – Obrazac 2.

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti – Obrazac 3.

Izjava o svim potporama male vrijednosti povezanih osoba – Obrazac 4.

Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka – Obrazac 5.

Potrebno je napomenuti da podnositelji zahtjeva, odnosno prihvatljivi korisnici potpora ne moraju dokazivati nepostojanje dugovanja prema Gradu Belom Manastiru i nepostojanje blokade računa, s obzirom da će nadležni Upravni odjel Grada Belog Manastira u trenutku donošenja Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava, a prije potpisivanja Ugovora, samostalno provjeriti ispunjavanje navedenih uvjeta u svrhu ostvarivanja potpore temeljem Programa i Javnog poziva.

 Visina potpore, prihvatljivi korisnici mjera, način podnošenja zahtjeva kao i provedba Programa detaljno je opisana u Programu i sažetak osnovnih informacija u Javnom pozivu.

 Tekst javnog poziva objavljen je i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Belog Manastira zajedno sa zahtjevom i pripadajućim obrascima.

Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti Grada Belog Manastira

Skip to content