U sklopu projekta „ZAŽELI pomoć u kući – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada“ UP.02.1.1.05.0219, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Grad Beli Manastir objavljuje

JAVNI POZIV
za iskaz interesa za korištenje usluge potpore i podrške u kućanstvu osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju

Ovim putem pozivaju se starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju s područja Grada Belog Manastira kojima su potrebne potpora i podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, da iskažu interes kao krajnji korisnici za korištenjem potpore i podrške u sklopu projekta „ZAŽELI pomoć u kući – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada“ UP.02.1.1.05.0219, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

1. OBLICI POTPORE I PODRŠKE u kućanstvu biti će primjerice:

  1. pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
  2. pomoć u obavljanju kućanskih poslova (održavanje čistoće stambenog prostora),
  3. posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
  4. pružanje podrške korisnicima kroz razgovore, druženje te uključivanje u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima i sl.

Navedene usluge se ne plaćaju, program je u cijelosti besplatan za korisnike.

2. TKO MOŽE BITI KORISNIK?
• Starije osobe (osobe iznad 65 godina) kojima je potrebna pomoć druge osobe
• Osobe u nepovoljnom položaju (osobe koje ne mogu samostalno zadovoljiti osnovne životne potrebe npr. osobe s invaliditetom, osobe s posebnim potrebama, kronični bolesnici i sl. neovisno o životnoj dobi)
Preduvjet za odabir korisnika:
– osobe nemaju mogućnost da im pomoć osiguraju roditelji, bračni drug i djeca ili drugi članovi obitelji ili da si istu osiguraju samostalno te da nemaju sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,
– takva usluga nije osigurana iz sredstava državnog proračuna ili drugog javnog izvora
– nisu smješteni u domove za starije i nemoćne osobe.

3. POPIS DOKUMENATA koje je potrebno OBVEZNO dostaviti:
• popunjen i vlastoručno potpisan obrazac za prijavu
• popunjen i vlastoručno potpisan obrazac privole o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka
Napomena: odabrani krajnji korisnici priložiti će odgovarajući dokaz o pripadnosti kategoriji „osobe u nepovoljnom položaju“

4. NAČIN PRIJAVE
Starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju kao krajnji korisnici projekta svoj interes mogu izraziti putem Obrasca za prijavu uz vlastoručno potpisanu privolu o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka, a koje mogu preuzeti u službenim prostorijama Grada Belog Manastira ili na web stranici
Grada:

Grad Beli Manastir
Kralja Tomislava 53
31300 Beli Manastir

www.beli-manastir.hr

Zainteresirane osobe za korištenjem usluge potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju, prijave mogu podnijeti

– putem pošte s naznakom „ZAŽELI pomoć u kući – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada“ UP.02.1.1.05.0219.
– osobnim dolaskom na adresu:

Grad Beli Manastir
Kralja Tomislava 53
31300 Beli Manastir

 

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje.

Program "Zaželi" logotip

Skip to content