Gradsko vijeće Grada Belog Manastira Odlukom o javnom pozivu za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira pokrenulo je postupak izbora 7 članova sa 7 zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira.

U Savjet mladih Grada Belog Manastira biraju se mladi koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjet imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina starosti i prebivalište ili boravište na području Grada Belog Manastira, i to na mandat od tri godine.

Podaci o predlagateljima, uvjetima za isticanje kandidatura, opisu postupka izbora, rokovima za prijavu i rokovima u kojima će biti provedena provjera zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te izbor članova i zamjenika članova Savjeta, ovlaštenom tijelu kojem se predaju kandidature, mjestu predaje i potrebnoj dokumentaciji nalaze se u tekstu javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira koji možete preuzeti ovdje.

Javni poziv za isticanje kandidatura otvoren je do 28. listopada 2021. godine.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje, te Vas molimo da dostavite svu traženu dokumentaciju iz točke IV. i V. Javnog poziva.

 

Preuzimanje

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira

Odluka o javnom pozivu

Prijavnica za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih

Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana/zamjenika člana Savjeta mladih

Popis mladih ukoliko je predlagatelj neformalna skupina mladih

Skip to content