Temeljem ostvarene potpore Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i potpisanog Ugovora o dodjeli financijskih sredstava jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini, KLASA: 402-04/23-01/16, URBROJ: 2158-2-01-03-23-6 od 17. srpnja 2023. godine, sklopljenog između Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i Grada Belog Manastira, raspisuje se Javni poziv za sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini.

Sufinanciranje troškova stanovanja može biti odobreno za najviše 5 korisnika (mlade obitelji i mladi).

Javni poziv otvoren je od dana objave do najkasnije 15. listopada 2023. godine.

Sadržaj javnog poziva: tko su korisnici (što se i tko smatra mladom obitelji, mladima), koji su prihvatljivi troškovi, način prijave i potrebna dokumentacija

Javni poziv za sufinanciranje troškova stanovanja možete pročitati ovdje /PDF/

Dokumentacija uz prijavu:

Obrazac A – Obrazac prijave

Obrazac B – Izjava podnositeljima o članovima zajedničkog kućanstva

Obrazac C – Izjava o izvanbračnoj zajednici ovjerena kod javnog bilježnika (ukoliko je primjenjiva)

Obrazac D – Izjava o nepostojanju bračne, izvanbračne zajednice (ukoliko je primjenjiva)

Obrazac E – Izjava podnositelja i bračnog, izvanbračnog druga o neposjedovanju stana, kuće ili druge nekretnine

Obrazac F – Izjava podnositelja i bračnog, izvanbračnog druga o nepostojanju izrečene mjere obiteljsko-pravne zaštite

Obrazac G – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja, odnosno da podnositelj i bračni, odnosno izvanbračni drug nisu korisnici istovjetnih potpora od strane jedinica lokalne samouprave, javnih, državnih tijela i slično

Obrazac H –  Izjava o nepostojanju srodničke veze sa najmodavcem

Ostala potrebna dokumentacija nalazi se u tekstu Javnog poziva.

Skip to content