Grad Beli Manastir inicijator je javnih radova za zapošljavanje teže zapošljivih nezaposlenih osoba s područja Grada Belog Manastira prijavljenih u evidenciju nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na održavanju čistoće na javnim površinama Grada Belog Manastira, po programu JAVNI RAD Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Grad Beli Manastir objavio je dva Javna poziva za prijavu kandidata za zapošljavanje u javnim radovima na području Grada Belog Manastira u 2024. godini na određeno vrijeme i to za sljedeće programe:

– po PROGRAMU JAVNI RADOVI 2024. – 4 osobe na 6 mjeseci

Prijave na javni poziv mogu se predati od 28. svibnja 2024. godine do 5. lipnja 2024. godine poštom ili osobno u zatvorenoj koverti s naznakom: “Grad Beli Manastir, Kralja Tomislava 53, 31 300 Beli Manastir, Prijava za oglas za javne radove 2024., ne otvaraj”.

Tekst Javnog poziva po PROGRAMU JAVNI RADOVI 2024. možete preuzeti ovdje.

Prijavu za javne pozive možete preuzeti ovdje.

– po PROGRAMU JAVNI RADOVI 2024. – UKLJUČIVANJE OSOBA ROMSKE NACIONALNE MANJINE – 8 osoba na 6 mjeseci

Prijave na javni poziv mogu se predati od 28. svibnja 2024. godine do 5. lipnja 2024. godine poštom ili osobno u zatvorenoj koverti s naznakom: “Grad Beli Manastir, Kralja Tomislava 53, 31 300 Beli Manastir, Prijava za oglas za javne radove – uključivanje osoba romske nacionalne manjine, ne otvaraj”.

Tekst Javnog poziva po PROGRAMU JAVNI RADOVI 2024. – UKLJUČIVANJE OSOBA ROMSKE NACIONALNE MANJINE možete preuzeti ovdje.

Prijavu za javne pozive možete preuzeti ovdje.

Prijavitelji su dužni priložiti prijavu za natječaj i sljedeću dokumentaciju:

  1. Dokaz o statusu iz ciljanih skupina, a na koji se pozivaju (dokaz utvrđenog statusa osobe s invaliditetom, rodne listove malodobne djece i sl).
  2. Dokaz o osposobljenosti rukovanja strojevima i alatima (trimer, motorna pila, motorna kosa i sl.)
  3. Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije
  4. Dokaz o radnom stažu (potvrda ili ispis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu).

Dokumentacija se predaje u preslici ili originalu.

Neće se razmatrati prijave koje pristignu izvan roka određenog Javnim pozivom – oglasom, kao ni prijave koje ne sadrže potpisanu prijavu. Prijave koje ne sadrže dokaz o pripadajućim ciljanim statusima, dokaz o osposobljenosti rukovanja strojevima i alatima, dokaz o položenom vozačkom ispitu te dokaz o radnom stažu će se razmatrati za kandidate koji pripadaju ciljanim skupinama, ali se neće bodovati.

Ugovor o radu sklopit će se s osobama koje pripadaju ciljanim skupinama i koje su odobrene od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za subvencioniranje 100% troška minimalne plaće.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na natječaj. Odluka o poništenju natječaja donosi se i u slučaju kada se na natječaj ne prijavi niti jedan kandidat.

Skip to content