Temeljem Zaključka o raspisivanju Javnog natječaja za neposredno sudjelovanje Grada Belog Manastira u sufinanciranju projekta „Provođenje mjera smanjenja emisije CO2 povećanjem energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Belog Manastira“ KLASA: 310-34/14-01/02, URBROJ: 2100/01-01-03-14-1 od 15. srpnja 2014. godine, gradonačelnik Grada Belog Manastira, u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje
Grada Belog Manastira u sufinanciranju projekta „Provođenje
mjera smanjenja emisije CO2 povećanjem energetske učinkovitosti
u obiteljskim kućama na području Grada Belog Manastira“

Tekst natječaja

Prijavni obrazac

Preuzimanja
Natječaj /pdf/

Prijavni obrazac

Skip to content