Temeljem članka 72. stavak 1. točka 2. i 7. i članka 107. Statuta Grada
Belog Manastira (“Službeni glasnik Grada Belog Manastira”, broj: 4/09, 6/09,
1/13, 3/13 – pročišćeni tekst i 2/18) i članka 11. stavak 1. Program
poticanja razvoja malog poduzetništva na području Grada Belog Manastira u
2018. godini (“Službeni glasnik Grada Belog Manastira”, broj: 4/18),
Gradonačelnik Grada Belog Manastira donosi

 

ODLUKU

o objavi Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja malog
poduzetništva na području Grada Belog Manastira u 2018. godini

 

I.

Objavljuje se Javni poziv za dodjelu potpora za poticanja razvoja malog
poduzetništva na području Grada Belog Manastira u 2018. godini (dalje: Javni
poziv).

II.

(1) Provedbu dodjela potpora kroz Javni poziv iz točke I. ove Odluke provodi
Povjerenstvo za dodjelu potpora za razvoj malog poduzetništva na području
Grada Belog Manastira (dalje: Povjerenstvo) sukladno tekstu Javnog poziva i
odredbama Programa poticanja razvoja malog poduzetništva na području Grada
Belog Manastira u 2018. godini.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ove točke imenuje Gradonačelnik Grada Belog
Manastira.

(3) Prilog ovoj Odluci je tekst Javnog poziva.

III.

Ova Odluka i njezini prilozi objavit će se na mrežnoj stranici i oglasnoj
ploči Grada Belog Manastira.

 

Beli Manastir, 14. kolovoza 2018. godine

 

 
GRADONAČELNIK

 
Tomislav Rob

 

Prilozi:

 

Skip to content