JAVNOST RADA

Rad Gradskog vijeća, gradonačelnika i upravnih tijela Grada je javan osim u slučajevima predviđenim Poslovnikom, kada je javnost isključena.
Javnost rada navedenih gradskih tijela osigurava se:
– javnim održavanjem sjednica,
– izvješćivanjem o radu putem medija,
– objavljivanjem općih akata i drugih dokumenata na način propisan ovim Statutom.
Gradsko vijeće svojom odlukom određuje koji se podaci, iz rada i nadležnosti Vijeća, gradonačelnika i upravnih odjela, ne mogu objavljivati jer predstavljaju tajnu, te način njihovog čuvanja.
Svaki građanin može biti nazočan sjednici Vijeća i radnih tijela Vijeća ne ometajući njihov rad, osim u slučajevima predviđenim Poslovnikom, kada je javnost isključena.
U svrhu praćenja rada Vijeća i što kvalitetnijeg izvješćivanja javnosti sredstvima javnog informiranja osiguravaju se odgovarajući materijali u službi zaduženoj za rad Gradskog vijeća.
Radi što potpunijeg i točnijeg izvješćivanja javnosti o rezultatima rada Vijeća i radnih tijela Vijeća može se dati službeno priopćenje za sredstva javnog informiranja.
Odluke i drugi opći akti Gradskog vijeća objavljuju se u “Službenom glasniku Grada Belog Manastira”.
Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni dokumenti i materijali Vijeća koji su u skladu sa posebnim propisima označeni kao tajna.

Gradsko vijeće Grada Belog Manastira održava sjednice najmanje jednom u tri mjeseca, a pozive i izvješća s tih sjednica možete naći ovdje.
Službeno vrijeme određeno za primanje građana na razgovor s gradonačelnikom Grada Belog Manastira obavlja se uz prethodni dogovor s administrativnom tajnicom gradonačelnika na broj 710-200. Gradonačelnik je na usluzi građanima ovisno o drugim obvezama vezanim za obavljanje dužnosti gradonačelnika Grada Belog Manastira.
Građanima su na raspolaganju i zamjenici gradonačelnika, kojima se mogu obratiti u prostorijama Gradske uprave Grada Belog Manastira.

Radno vrijeme Gradske uprave Grada Belog Manastira je od ponedjeljka do petka od 7,00 do 15,00 sati.
Adresa: Grad Beli Manastir, Kralja Tomislava 53, Beli Manastir
Telefon: 031/710-200
Fax: 031/710-222

Skip to content