Jednostavna nabava

Nabava radova na izgradnji parkirališta u Ulici Alojzija Stepinca

Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda radova na izgradnji parkirališta u Ulici Alojzija Stepinca kojom prilikom je na adrese tri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s...

Nabava završnih radova na građevini k.č.br. 890 k.o. Beli Manastir

Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda završnih radova na građevini k.č.br. 890 k.o. Beli Manastir kojom prilikom je na adrese tri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s...

Nabava radova na izgradnji javne rasvjete u Ulici Petra Preradovića

Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda radova na izgradnji javne rasvjete u Ulici Petra Preradovića kojom prilikom je na adrese tri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s...

Nabava promotivnog materijala za Kuću baranjskog kulena

Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda promotivnog materijala za Kuću baranjskog kulena kojom prilikom je na adrese tri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s pripadajućim...

Nabava namještaja za opremanje Kuće baranjskog kulena

Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda namještaja za opremanje Kuće baranjskog kulena kojom prilikom je na adrese pet gospodarskih subjekata uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s pripadajućim...

Nabava radova na izgradnji reciklažnog dvorišta građevinskog otpada

Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda radova na izgradnji reciklažnog dvorišta građevinskog otpada kojom prilikom je na adrese tri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s...

Skip to content