Jednostavna nabava

Nabava promotivnog materijala za Kuću baranjskog kulena

Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda promotivnog materijala za Kuću baranjskog kulena kojom prilikom je na adrese tri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s pripadajućim...

Nabava namještaja za opremanje Kuće baranjskog kulena

Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda namještaja za opremanje Kuće baranjskog kulena kojom prilikom je na adrese pet gospodarskih subjekata uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s pripadajućim...

Nabava radova na izgradnji reciklažnog dvorišta građevinskog otpada

Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda radova na izgradnji reciklažnog dvorišta građevinskog otpada kojom prilikom je na adrese tri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s...

Nabava radova na izgradnji javne rasvjete u Šumarini

Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda radova na izgradnji javne rasvjete u Šumarini kojom prilikom je na adrese tri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s pripadajućim...

Skip to content