Jednostavna nabava

Nabava radova na održavanju nerazvrstanih cesta

Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda radova na održavanju nerazvrstanih cesta (Grupa 1 – Radovi na gornjem ustroju; Grupa 2 – Cestovna signalizacija), kojom prilikom je na adrese pet gospodarskih subjekata uputio...

Nabava radova na obnavljanju sportskih terena

Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda radova na obnavljanju sportskih terena, kojom prilikom je na adrese tri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s pripadajućim prilozima....

Nabava radova iskopa i zemljanih radova

Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda radova iskopa i zemljanih radova, kojom prilikom je na adrese tri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s pripadajućim prilozima....

Nabava radova na rekonstrukciji poljskih puteva

Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda radova na rekonstrukciji poljskih puteva, kojom prilikom je na adrese tri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s pripadajućim prilozima....

Nabava informatičke opreme Grupa 2 – Stolna osobna računala

Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda informatičke opreme za Grupu 2 - Stolna osobna računala, kojom prilikom je na adrese tri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s...

Skip to content