Jednostavna nabava

Nabava radova na izgradnji reciklažnog dvorišta građevinskog otpada

Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda radova na izgradnji reciklažnog dvorišta građevinskog otpada kojom prilikom je na adrese tri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s...

Nabava radova na izgradnji javne rasvjete u Šumarini

Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda radova na izgradnji javne rasvjete u Šumarini kojom prilikom je na adrese tri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s pripadajućim...

Nabava radova na izgradnji Srpskog kulturnog centra u Belom Manastiru

Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda radova na izgradnji Srpskog kulturnog centra u Belom Manastiru kojom prilikom je na adrese tri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s...

Skip to content