Jednostavna nabava

27.05.2024. Nabava radova na rekonstrukciji poljskih puteva

Grad Beli Manastir objavljuje poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave javnim prikupljanjem ponuda za predmet nabave: Radovi na rekonstrukciji poljskih puteva. Cjeloviti tekst Poziva (s prilozima 2., 3. i 4.) i pripadajući prilog (Prilog 1 – Troškovnik)...

Nabava opreme za streetworkout

Grad Beli Manastir objavljuje poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave javnim prikupljanjem ponuda za predmet nabave: Oprema za streetworkout. Cjeloviti tekst Poziva (s prilozima 2. i 3.) i pripadajući prilozi (Prilog 1 – Troškovnik i Prilog 4 – Glavni...

Nabava opreme za dječje igralište dječjeg vrtića u Branjinom Vrhu

Grad Beli Manastir objavljuje poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave javnim prikupljanjem ponuda za predmet nabave: Oprema za dječje igralište dječjeg vrtića u Branjinom Vrhu. Cjeloviti tekst Poziva (s prilozima 2. i 3.) i pripadajući prilog (Prilog 1 –...

Nabava radova na održavanju nerazvrstanih cesta

Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda radova na održavanju nerazvrstanih cesta (Grupa 1 – Radovi na gornjem ustroju; Grupa 2 – Cestovna signalizacija), kojom prilikom je na adrese više gospodarskih subjekata uputio...

Skip to content