Jednostavna nabava

Nabava informatičke opreme

Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda nabave informatičke opreme za potrebe rada Gradske uprave Grada Belog Manastira i za opremanje građevine poduzetničkog centra (skladišni kapaciteti) u Belom Manastiru, Poslovna...

Nabava opreme za glazbeni studio Umjetničke škole Beli Manastir

Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda opreme za glazbeni studio Umjetničke škole Beli Manastir kojom prilikom je na adrese tri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s...

Nabava radova na održavanju nerazvrstanih cesta

Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda radova na održavanju nerazvrstanih cesta (Grupa 1 – Radovi na gornjem ustroju; Grupa 2 – Cestovna signalizacija), kojom prilikom je na adrese pet gospodarskih subjekata uputio...

Skip to content