Jednostavna nabava

Nabava radova na obnavljanju sportskih terena

Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda radova na obnavljanju sportskih terena, kojom prilikom je na adrese tri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s pripadajućim prilozima....

Nabava radova iskopa i zemljanih radova

Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda radova iskopa i zemljanih radova, kojom prilikom je na adrese tri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s pripadajućim prilozima....

Nabava radova na rekonstrukciji poljskih puteva

Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda radova na rekonstrukciji poljskih puteva, kojom prilikom je na adrese tri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s pripadajućim prilozima....

Nabava informatičke opreme Grupa 2 – Stolna osobna računala

Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda informatičke opreme za Grupu 2 - Stolna osobna računala, kojom prilikom je na adrese tri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s...

Nabava namještaja za opremanje prostora hostela u PEER centru

Grad Beli Manastir provodi ponovljeni postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda namještaja za opremanje prostora hostela u PEER centru, kojom prilikom je na adrese tri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku...

Skip to content