Dana 15. lipnja 2021. godine izborom predsjednika Gradskog vijeća Igora Pavelića konstituirano je Gradsko vijeće Grada Belog Manastira.

Nakon mirovanja mandata po sili zakona, obavijesti vijećnika, kao i dogovora stranaka o zamjenicima vijećnika u Gradsko vijeće Grada Belog Manastira, na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira prisegnuli su sljedeći vijećnici:

1. Anka Gregoran
2. Igor Pavelić
3. Vjekoslav Perišin
4. Mia Šipek
5. Zoran Lovrenčić
6. Siniša Jukopila
7. Ivan Šutalo
8. Ivana Kišćinal
9. Boris Smijulj
10. Nives Peran
11. Marko Bogatić
12. Aleksandar Momčilović
13. Šandor Juhas
14. Aleksandra Dvornić
15. Dejan Jeličić.

Za potpredsjednike Gradskog vijeća Grada Belog Manastira izabrani su Mia Šipek i Zoran Lovrenčić.

Izvješće s konstituirajuće sjednice može pogledati ovdje.
Skip to content