Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda informatičke opreme za Grupu 1 –  Prijenosna računala, kojom prilikom je na adrese tri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s pripadajućim prilozima. Cjelovita dokumentacija potrebna za izradu ponude se nalazi u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 1. rujna 2022. godine do 13:00 sati.

Dokumentacija za nabavu informatičke opreme Grupa 1 – Prijenosna računala

Troškovnik

Skip to content