Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda nabave informatičke opreme za potrebe rada Gradske uprave Grada Belog Manastira i za opremanje građevine poduzetničkog centra (skladišni kapaciteti) u Belom Manastiru, Poslovna zona Zapad kojom prilikom je na adrese tri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s pripadajućim prilozima.

Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 i 144/22), odredbe Zakona se ne primjenjuju na nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura i radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 eura. Postupak se provodi sukladno internom aktu o nabavi – Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Grada Belog Manastira“, broj 7/17 i 11/19), te sukladno Interpretativnoj komunikaciji Europske komisije (2006/C 179/02) o pravu Zajednice koje se primjenjuje na dodjelu ugovora koji nisu ili nisu u potpunosti predmet odredbi Direktiva iz javne nabave (Commission interpretative communication on the Community law applicable to contract awards not or not fully subject to the provisions of the Public Procurement Directives)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52006XC0801%2801%29

Cjelovita dokumentacija potrebna za izradu ponude se nalazi u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 4. kolovoza 2023. godine do 13:00 sati.

Dokumentacija za nabavu informatičke opreme

Troškovnik

Skip to content