Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda opreme i instalacije pristupnih točaka za javni bežični internet prema natječaju WIFI4EU kojom prilikom je na adrese tri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s pripadajućim prilozima. Cjelovita dokumentacija potrebna za izradu ponude se nalazi u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 23. kolovoza 2019. godine do 13:00 sati.

Dokumentacija za nabavu opreme i instalacije pristupnih točaka za javni bežični internet prema natječaju WIFI4EU

Troškovnik u postupku nabave opreme i instalacije pristupnih točaka za javni bežični internet prema natječaju WIFI4EU

Tehnička specifikacija u postupku nabave opreme i instalacije pristupnih točaka za javni bežični internet prema natječaju WIFI4EU

Skip to content