Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda radova na izgradnji javne rasvjete u Ulici hrvatskih branitelja, kojom prilikom je na adrese više gospodarskih subjekata uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku. Cjelovita dokumentacija potrebna za izradu ponude se nalazi u prilogu.

Grad Beli Manastir za predmetni postupak sukladno članku 12. stavak 1. točka 1b., Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 i 114/22) nije obvezan provesti jedan od postupaka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave radova manja od 500.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno manja od 66.360,00 EUR. Stoga se nabava provodi sukladno odredbama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Grada Belog Manastira“ broj 7/17 i 11/19).

Rok za dostavu ponuda je 31. siječnja 2024. godine do 13:00 sati.

PRILOG I Dokumentacija za nabavu radova na izgradnji javne rasvjete u Ulici hrvatskih branitelja

PRILOG II Troškovnik

PRILOG III Izjava o raspolaganju tehničkom opremom i osobama

PRILOG IV A Glavni građevinski projekt

PRILOG IV B Glavni elektrotehnički projekt

Odluka o odabiru

 

Skip to content