Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda radova na izgradnji Romskog kulturnog centra u Belom Manastiru, na k.č.br. 3/3 k.o. Beli Manastir kojom prilikom je na adrese tri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s pripadajućim prilozima. Cjelovita dokumentacija potrebna za izradu ponude se nalazi u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 10. kolovoza 2021. godine do 14:00 sati.

Dokumentacija za nabavu radova na izgradnji Romskog kulturnog centra

Troškovnik

Skip to content