Grad Beli Manastir objavljuje poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave javnim  prikupljanjem ponuda za predmet nabave: Radovi na izgradnji solarne (fotonaponske) elektrane na krovištu građevine Društveni dom u Branjinom Vrhu. Cjeloviti tekst Poziva (s prilozima 2., 3. i 4.) i pripadajući prilozi (Prilog 1 – Troškovnik i Prilog 5 – Elektrotehnički projekt) se nalaze u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 24. studenoga 2023. godine do 11:00 sati.

Poziv na dostavu ponude

Prilog 1 Troškovnik

Prilog 5 Elektrotehnički projekt

Skip to content