Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda radova na izgradnji Srpskog kulturnog centra u Belom Manastiru kojom prilikom je na adrese tri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s pripadajućim prilozima. Cjelovita dokumentacija potrebna za izradu ponude se nalazi u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 17. listopada 2019. godine do 13:00 sati.

Dokumentacija za nabavu radova na izgradnji Srpskog kulturnog centra u Belom Manastiru.

Troškovnik radova.

Skip to content