Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda radova na održavanju nerazvrstanih cesta (Grupa 1 – Radovi na gornjem ustroju; Grupa 2 – Cestovna signalizacija), kojom prilikom je na adrese više gospodarskih subjekata uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku. Cjelovita dokumentacija potrebna za izradu ponude se nalazi u prilogu.

Grad Beli Manastir za predmetni postupak sukladno članku 12. stavak 1. točka 1b., Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 i 114/22) nije obvezan provesti jedan od postupaka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave radova manja od 500.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno manja od 66.360,00 EUR. Stoga se nabava provodi sukladno odredbama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Grada Belog
Manastira“ broj 7/17 i 11/19).

Rok za dostavu ponuda je 25. siječnja 2024. godine do 13:00 sati.

Dokumentacija za nabavu radova na održavanju nerazvrstanih cesta

Troškovnik – Grupa 1

Troškovnik – Grupa 2

Izjava o raspolaganju tehničkom opremom i osobama – Grupa 1

Izjava o raspolaganju tehničkom opremom i osobama – Grupa 2

Odluka o poništenju za Grupu 1

Odluka o odabiru za Grupu 2

Skip to content