Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda radova na proširenju kolnika u ulicama: Vinogradska i Kneževačka u Branjinom Vrhu, kojom prilikom je na adrese četiri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s pripadajućim prilozima. Cjelovita dokumentacija potrebna za izradu ponude se nalazi u prilogu.

Grad Beli Manastir za predmetni postupak sukladno članku 12. stavak 1. točka 1b., Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 i 114/22) nije obvezan provesti jedan od postupaka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave radova manja od 500.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno manja od 66.360,00 EUR. Stoga se nabava provodi sukladno odredbama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Grada Belog Manastira“ broj 7/17 i 11/19).

Rok za dostavu ponuda je 14. prosinca 2023. godine do 11:00 sati.

Dokumentacija za nabavu proširenje Vinogradske i Kneževačke

Troškovnik radova

Izjava o raspolaganju tehničkom opremom i osobama

Skip to content