Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda radova na rekonstrukciji poljskih puteva, kojom prilikom je na adrese tri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s pripadajućim prilozima. Cjelovita dokumentacija potrebna za izradu ponude se nalazi u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 27. travnja 2022. godine do 13:00 sati.

Dokumentacija za nabavu radova na rekonstrukciji poljskih puteva

Troškovnik radova

Skip to content