Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda radova na uređenju pješačkog prijelaza uz postojeći ŽCP Beli Manastir u km 28+852 međunarodne pruge M301 Osijek-Beli Manastir-državna granica kojom prilikom je na adrese sedam gospodarskih subjekata uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s pripadajućim prilozima. Cjelovita dokumentacija potrebna za izradu ponude se nalazi u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 17. rujna 2021. godine do 13:00 sati.

Dokumentacija za nabavu radova na uređenju pješačkog prijelaza uz postojeći ŽCP Beli Manastir

Troškovnik

Skip to content