Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda radova na zamjeni postojećih svjetiljki javne rasvjete u Belom Manastiru energetski učinkovitijim, kojom prilikom je na adrese tri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s pripadajućim prilozima. Cjelovita dokumentacija potrebna za izradu ponude se nalazi u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 26. travnja 2022. godine do 13:00 sati.

Dokumentacija za nabavu radova na zamjeni postojećih svjetiljki javne rasvjete u Belom Manastiru energetski učinkovitijim

Troškovnik

Skip to content