17.04.2019.

Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda radova na zamjeni postojećih svjetiljki javne rasvjete u Belom Manastiru energetski učinkovtijim kojom prilikom je na adrese tri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s pripadajućim prilozima. Cjelovita dokumentacija potrebna za izradu ponude se nalazi u prilogu.
Rok za dostavu ponuda je 23. travnja 2019. godine do 13:00 sati.

Dokumentacija za nabavu radova na zamjeni postojećih svjetiljki javne rasvjete u Belom Manastiru energetski učinkovitijim

Troškovnik za izvođenje radova na zamjeni postojećih svjetiljki javne rasvjete u Belom Manastiru energetski učinkovitijim

Skip to content