Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda sustava za video nadzor prometnica, kojom prilikom je na adrese tri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s pripadajućim prilozima. Cjelovita dokumentacija potrebna za izradu ponude se nalazi u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 1. kolovoza 2022. godine do 13:00 sati.

Dokumentacija za nabavu sustava za video nadzor prometnica

Troškovnik

Skip to content