21.06.2019.

Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda usluge revizije za projekte Grada Belog Manastira sufinancirane sredstvima Europske unije kojom prilikom je na adrese tri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s pripadajućim prilozima. Cjelovita dokumentacija potrebna za izradu ponude se nalazi u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 28. lipnja 2019. godine do 14:00 sati.

Dokumentacija za nabavu usluge financijske revizije za projekte Grada Belog Manastira sufinancirane sredstvima Europske unije

Opis predmeta nabave – Usluga financijske revizije za projekte Grada Belog Manastira sufinancirane sredstvima Europske unije

Skip to content