Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda usluge najma opreme za potrebe manifestacije JESEN U BARANJI 2019 kojom prilikom je na adrese tri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s pripadajućim prilozima. Cjelovita dokumentacija potrebna za izradu ponude se nalazi u prilogu.
Rok za dostavu ponuda je 20. kolovoza 2019. godine do 13:00 sati.

Dokumentacija za nabavu usluge najma opreme za potrebe manifestacije JESEN U BARANJI 2019

Troškovnik u postupku nabave usluge najma opreme za potrebe manifestacije JESEN U BARANJI 2019

Skip to content