Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda usluge revizije za projekte Grada Belog Manastira sufinancirane sredstvima Europske unije kojom prilikom je na adrese tri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s pripadajućim prilozima.

Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 i 144/22), odredbe Zakona se ne primjenjuju na nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna i radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna. Postupak se provodi sukladno internom aktu o nabavi – Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Grada Belog Manastira“, broj 7/17 i 11/19), te sukladno Interpretativnoj komunikaciji Europske komisije (2006/C 179/02) o pravu Zajednice koje se primjenjuje na dodjelu ugovora koji nisu ili nisu u potpunosti predmet odredbi Direktiva iz javne nabave (Commission interpretative communication on the Community law applicable to contract awards not or not fully subject to the provisions of the Public Procurement Directives)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52006XC0801%2801%29

Cjelovita dokumentacija potrebna za izradu ponude se nalazi u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 8. prosinca 2022. godine do 14:00 sati.

Dokumentacija za nabavu usluge financijske revizije za projekte Grada Belog Manastira sufinancirane sredstvima Europske unije

Opis predmeta nabave – Usluga financijske revizije za projekte Grada Belog Manastira sufinancirane sredstvima Europske unije

Skip to content