Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti izradio je nacrt Odluke o agrotehničkim mjerama za zaštitu poljoprivrednog zemljišta i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Belog Manastira.

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj: 20/18, 115/18 i 98/19) i Pravilnikom o agrotehničkim mjerama („Narodne novine“ broj: 22/19) propisane su ovlasti jedinica lokalne samouprave, odnosno propisano da gradsko vijeće za svoje područje propisuje potrebne agrotehničke mjere u pogledu uređenja i održavanja poljoprivrednih površina, poljoprivrednih rudina.

Nacrt nove Odluke o agrotehničkim mjerama usklađen je sa prethodno navedenim Zakonom, odnosno Pravilnikom.

Pozivamo zainteresiranu javnost da dostave svoje prijedloge i mišljenja na nacrt Odluke o agrotehničkim mjerama za zaštitu poljoprivrednog zemljišta i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Belog Manastira.

Svoje prijedloge i mišljenja u razdoblju od 23. listopada do 22. studenog 2019. godine možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se nalazi u prilogu i poslati na e-mail adresu: mladen@beli-manastir.hr ili poštom na adresu: Grad Beli Manastir, Kralja Tomislava 53, Beli Manastir.

Po isteku roka za davanje mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama za zaštitu poljoprivrednog zemljišta i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Belog Manastira o čijem će usvajanju raspravljati Gradsko vijeće Grada Belog Manastira kao nadležno predstavničko tijelo.

Nacrt Prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama za zaštitu poljoprivrednog zemljišta i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Belog Manastira možete preuzeti ovdje.

Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću možete preuzeti ovdje.

Skip to content