Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti izradio je nacrt prijedloga Odluke o dopunama Odluke o socijalnoj skrbi kojom su utvrđena prava socijalne skrbi koja osigurava Grad Beli Manastir (u daljnjem tekstu: Grad), te uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava. Nacrtom prijedloga dodaje se novo pravo iz sustava socijalne skrbi Grada Belog Manastira i to pravo na novčanu pomoć u iznosu od 300 kuna mjesečno za osobe koje imaju status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja. Pravo na novčanu pomoć ostvaruje se podnošenjem zahtjeva i dokumentacije kojom se dokazuje postojanje uvjeta za ostvarivanje prava na temelju čega nadležni upravni odjel donosi rješenje. Uz uvjete i način ostvarivanja prava, određuje se obaveza nadležnog upravnog tijela da najmanje jednom godišnje vrši preispitivanje uvjeta za ostvarivanje prava.

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt prijedloga Odluke o dopunama Odluke o socijalnoj skrbi i u razdoblju od 28. prosinca 2021. godine do 28. siječnja 2022. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: petar@beli-manastir.hr ili poštom na adresu Grad Beli Manastir, Kralja Tomislava 53, Beli Manastir.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, Gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će prijedlog Odluke o dopunama Odluke o socijalnoj skrbi koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju prijedloga Odluke o dopunama Odluke o socijalnoj skrbi bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

Nacrt prijedloga Odluke o dopunama Odluke o socijalnoj skrbi možete preuzeti ovdje.

Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću možete preuzeti ovdje.

Skip to content